PRIVACYVERKLARING ADMINISTRATIEKANTOOR ZEKER

 

Administratiekantoor Zeker vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met [email protected]

 

Artikel 1                      Wie zijn wij?

 

Administratiekantoor Zeker is een eenmanszaak, gevestigd te (6861 ZJ) Oosterbeek aan de Hilhorstweg 22. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74029320. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                      Welke gegevens gebruiken wij?

 

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. 

 

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan uw BSN, geboortedatum en geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, inkomen, verzekeringsgegevens, NAW gegevens van kinderen en (ex)partner en de voor ons benodigde inloggegevens. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het indienen van de laatste aangifte.

 

Wij kunnen onze overeenkomst alleen uitvoeren na een check van uw identificatiegegevens in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze check is uit maatschappelijk belang. Daarnaast zullen wij u vragen om een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Zodra onze overeenkomst tot stand is gekomen zullen wij deze gegevens verwijderen.

 

Voor facturatie en de financiƫle administratie verwerken wij uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres en bankgegevens Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van u verwijderen.

 

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam en social media account voor social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

 

 

Facebook verzamelt doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven. Wij maken geen gebruik van een Facebook Pixel.

 

Artikel 3                     Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant, contactpersoon of bezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over u als bezoeker verwerken die wij hebben verkregen via de administratie van onze klanten om te helpen met hun bedrijfsvoering, van de Belastingdienst over de status van uw belastingaangifte, andere overheidsinstanties, banken, verzekeraars en incassobureaus.

 

Artikel 4                     Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons heeft laten verwerken.

 

1.Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om uw gegevens in te zien.

2.Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.

3.Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.

4.Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5.Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

 

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs, naar [email protected]. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5                     Wie ontvangen uw gegevens?

 

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6                     Slotbepalingen

 

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.